Onderhoud


Bouwkundig advies- en tekenbureau Woltjes heeft zich gespecialiseerd in het maken van onderhoudsplannen voor kerken en basisscholen.

Het maken van een onderhoudsplan voor andersoortige gebouwen kan natuurlijk ook!

Een onderhoudsplanning van Woltjes staat garant voor een goed overzicht, veelal geprognosticeerd voor de komende 5 tot 20 jaar. In het plan worden alle relevante onderdelen van het onderhoud behandeld.

Daarbij wordt per onderdeel duidelijk aangegeven wat de gerelateerde kosten zijn.

U kunt zo eenvoudig zien, wat de jaarlijkse reservering zou moeten zijn om uw gebouw in goede staat van onderhoud te houden. Het is verstandig elk jaar de onderhoudsplanning opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen. Er is geen abonnementsvorm nodig, maar dat kan desgewenst natuurlijk wel.

 

Uitvoering

Vanzelfsprekend kan Bouwkundig advies- en tekenbureau Woltjes het onderhoud voor u (doen) verzorgen! Door de jarenlange ervaring beschikt ons bureau over een uitgebreid netwerk van kundige en betrouwbare onderhoudsbedrijven. Wij regelen in het voorbereidingstraject bijvoorbeeld de werkomschrijving en vragen offertes aan. In het uitvoeringstraject wordt de overeengekomen tijdsplanning nauwkeurig in de gaten gehouden tot aan het moment van oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden.

Voor kerken, aangemerkt als Rijks- of Gemeentelijk Monument, regelen wij ook de eventuele beschikbare subsidies. Bouwkundig advies- en tekenbureau Woltjes heeft goede contacten met de afdeling Stedenbouw & Monumenten van onder andere de Gemeente Utrecht.

 

Wij staan graag voor u klaar.