Veiligheid van Speeltoestellen


Bouwkundig advies- en tekenbureau Woltjes voert uitgebreide toestelinspecties uit voor een groot aantal basisscholen in opdracht van Verenigingen en Stichtingen. De inspectie is een specifiek terrein. Wij beschikken over een Inspecteur Veiligheid van Speelgelegenheden en zijn deskundig om uw toestellen te controleren.

 

Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS)

Volgens het Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS) moeten alle speeltoestellen jaarlijks worden getoetst aan de – in het besluit genoemde – uitgangspunten. Verder dienen speeltoestellen te voldoen aan de wettelijke Europese Norm (EN 1176-1). Concreet houdt dit in dat speeltoestellen jaarlijks moeten worden gecontroleerd op:

 

  • Sterkte en stabiliteit
  • Vrije ruimte op – en rond het toestel
  • Veilige toegang
  • Valbeveiliging
  • Beklemminggevaar
  • Scherpe randen en punten
  • Valruimte
  • Bodem in/onder het toestel
  • Productinformatie

 

Inspectie

Aan de hand van een speciaal formulier registreert de Inspecteur de constateringen per speeltoestel. De eigenaar kan aan de hand van dit inspectieformulier de eventuele gebreken (laten) repareren. Mocht er onverhoopt serieus gevaar worden geconstateerd, dan dient een toestel te worden afgesloten of verwijderd totdat de tekortkomingen zijn verholpen.

Een van de eisen van wet is dat de beheerder van de speeltoestellen in het bezit is van een logboek waarin alle inspecties worden bijgehouden. Met onze uitgebreide rapportages voldoet u meteen aan deze wettelijke verplichting.

Klik hier voor meer informatie over het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen.